Gömülü Yazılımlar


Gömülü yazılımlar, yüksek verimlilik sağlamak amacıyla ; güç tüketimi, kod boyutu ve yürütme zamanı gibi kriterlerde donanıma göre optimize edilmiş, hatasız çalışması istenen, diğer yazılım çeşitlerine göre donanıma olan bağımlılığın daha yüksek olduğu yazılımlardır.

Etkin Teknolojiler olarak sistemin ihtiyacına yönelik olarak;

  • çoklu görev(multitasking),
  • iç görev iletişimi(inter task communication),
  • kesme ve olay yönetimi(interrupt ve event handling),
  • senkronizasyon,
  • zamanlama ve saat (timers and clocks),
  • giriş/çıkış(I/O),
  • bellek yönetimi(memory management) gibi konulara göre işletim sisteminin belirlenmesi ve bu işletim sistemi ile istenilen yazılımın üretilmesi ve testlerinin yapılması konularında çözümler sunmaktayız.