Projelendirme ve Mühendislik

Hayata geçirmek istediğiniz solar enerji tesisleri ile ilgili yapılması gereken tüm projelendirme ve mühendislik hizmetlerini firmamızdan alabilirsiniz. 

Size sunduğumuz solar enerji tesisleri projelendirme ve mühendislik hizmetleri kapsamında genel yerleşim planının yapılması, tek hat şeması, modül tipleri, toplam modül sayısı, dizi sayısı ve dizi başına modül sayısını içeren kati tek hat şemasının hazırlanması, üretim ve yatırım raporunun oluşturulması, santral AC/DC tasarımının yapılması, gölgelenme analizleri, koruma sistemi tasarımı, TEDAŞ onayı için gerekli AC/DC akım taşıma hesapları, AC/DC güç kaybı ve gerilim düşümü hesapları, modül-evirici uyum analizi, kısa devre hesapları, yıldırımdan korunma tesisi ve topraklama hesabının yapılması, TEDAŞ onayı için gerekli vaziyet planı, tek hat şeması, sistem kurulum şeması, topraklama projesi paftaları ile ölçü, izleme ve haberleşme detay planlarının hazırlanması işlerini kapsamaktadır.