Endüstriyel Ürün Analizleri


Her çeşit parçaya yönelik ; imalat aşamasında veya daha sonrasında yaşanılan aşınma, kırılma, korozyon, yorulma, yüzey hataları vb. konular için, parçanın hasar ve dayanım analizleri yapılmaktadır. Bu kapsamda gerektiğinde aşağıdaki analizler yapılabilmektedir ;

-   Termal Analizler

-   Aerodinamik

-   Hidrodinamik

-   Akışkanlar Mekaniği

-   Sıcaklık Değişimi ve Basınç

-   Kuvvetler

-   Momentler

-   Hızlanmalar

-   Yer Değiştirmeler gibi fiziksel yüklerin neden olduğu stres analizleri hizmetleri.